Ayrıntılı bilgi için www.ituadmind.com sayfasını ziyaret edebilirsiniz.


ADmind İTÜ – İşletme Mühendisliği Kulübü tarafından 2013-2014 döneminde düzenlenmeye başlanan proje tabanlı bir pazarlama ve reklamcılık yarışmasıdır. Yarışma; Pazar Araştırması, Proje Yönetimi ve Kreatif Süreç olmak üzere 3 aşamadan oluşmaktadır.

Yarışma, yarışmacıların kişisel ve akademik eğitimlerle edindiği bilgileri uygulamaya dökebilme, stres yönetimi, kaynakları verimli kullanma ve yönetsel süreçlerde ileriye dönük aldıkları kararların etkinliği gibi yetkinlikleri ölçmeyi amaçlıyor.

ADmind Pazarlama ve Reklamcılık Yarışması tamamen sponsorların verdiği briefinglerin üzerinden ilerleyen bir yapıya sahiptir. 2 aylık bir başvuru sürecinden sonra ön eleme testi ile yarışma sürecine dahil edilecek takımlar belirlenir. İTÜ akademisyenleri tarafından oluşturulacak pazarlama ve reklamcılık konulu olan test, online olarak takımlar tarafından çözülür ve başarı sırasına göre takım sayısı 32’ye indirilir. Daha sonra bu 32 takım farklı değerlendirme kriterlerine sahip 3 süreçten (Pazar Araştırması, Proje Yönetimi ve Kreatif Süreç) geçer. Bu süreçler sonucunda kazananlar belirlenir.

Üniversitelerin iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ve mühendislik bölümleri başta olmak üzere bölüm kısıtlaması olmaksızın akademik hayatına devam eden lisans ve yüksek lisans öğrencileri ADmind’ın hedef kitlesini oluşturmaktadır.