İTÜ İşletme Mühendisliği Kulübü’nün organizasyonel yapısı, farklı alanlar üzerine yoğunlaşmış çalışma gruplarından oluşmaktadır.  Her kulüp üyesi bu gruplardan bir veya birkaçında yer alır.


 • Basın ve Tanıtım
 • Bilgi İşlem
 • Bilişim Teknolojileri Zirvesi
 • Finansal İşler
 •  
 • Mezun İlişkileri ve Dış İlişkiler
 •  
 • Proje Geliştirme
 •  
 • Sosyal Etkinlikler
 •  
 • Eğitim ve Kariyer
 •  
 • Maçka Yayın Grubu
 •  
 • Yönetim Bilimleri Kongresi
 •  

Basın ve Tanıtım Grubu, İMK bünyesinde gerçekleştirilen Bilişim Teknolojileri Zirvesi ve Yönetim Bilimleri Kongresi başta olmak üzere tüm organizasyonların; iletişim, medya ve PR süreçlerinden sorumludur. Etkinliklerin hedef kitleye duyurulması, etkinlik öncesi ve sonrası iletişim ve geri bildirim çalışmaları, Basın ve Tanıtım Grubu tarafından yürütülür.

Bilgi İşlem Grubu, İMK ve bünyesinde gerçekleştirilen etkinliklerin teknolojik alt yapısından ve bu etkinliklerin yaratıcı anlamda desteklenmesinden sorumludur. Bu kapsamda; kurumsal kimlik çalışmaları, web sitesi geliştirme, basılı ve dijital ortamda kullanılacak görsel iletişim materyalleri ve diğer tüm kreatif süreçler, Bilgi İşlem Grubu tarafından yönetilir.

Bilişim Teknolojileri Zirvesi Organizasyon Komitesi, her yıl Yönetim Kurulu içerisinden seçilen BTZ Organizasyon Komitesi Başkanı liderliğinde etkinliğin tüm süreçlerini yürütmekle sorumludur. Ayrıca Bilişim Teknolojileri Zirvesi kapsamında düzenlenen Sosyal Medya Ödülleri’nin organizasyonu da BTZ Organizasyon Komitesi tarafından gerçekleştirilir.

Finansal İşler Grubu, İMK ve bünyesinde gerçekleştirilen etkinliklerin gelir – gider yönetiminden sorumludur. Bu kapsamda etkinliklerin finansal planlaması ve tüm muhasebe işlemleri Finansal İşler Grubu tarafından yürütülür.

Mezun İlişkileri ve Dış İlişkiler Grubu, İMK’nın diğer öğrenci toplulukları ve benzer birimlerle iletişiminden ve İşletme Mühendisliği mezunları ile olan ilişkilerinden sorumludur. Mezun sohbetleri, mezun buluşmaları gibi etkinlikler, Mezun İlişkileri ve Dış İlişkiler Grubu tarafından organize edilir.

Proje Geliştirme Grubu, İMK organizasyonel yapısının geliştirilmesi ve Bilişim Teknolojileri Zirvesi, Yönetim Bilimleri Kongresi gibi etkinliklere ait süreçlerin daha sağlıklı bir şekilde yürütülmesinde görev alır.

Sosyal Etkinlikler Grubu; İMK üyeleri arasındaki bağları güçlendirmek, çalışma grupları ve üyeler arasındaki etkileşimi artırmak amacıyla gerçekleştirilen gezi, konser, parti vb. sosyal aktivitelerden sorumludur.

Eğitim ve Kariyer Grubu, İMK bünyesinde gerçekleştirilen seminer, workshop, söyleşi vb. etkinliklerin organizasyonundan sorumludur. Eğitim ve Kariyer Grubu, kulüp üyelerinin kişisel gelişimine fayda sağlamak ve İMK misyonunda yer alan nitelikleri üyelerine ve diğer üniversite öğrencilerine kazandırmak amacıyla çalışır.

Maçka Yayın Grubu, kendi içerisinde seçilen ve yayın grubunu, Yönetim Kurulu içerisinde temsil eden Maçka Yayın Grubu Koordinatörü liderliğinde çalışmalarını sürdürür. Yayın Grubu, Maçka Dergisi ve Kaçma Bülteni gibi yayınların tüm yönetsel ve editoryal süreçlerinden sorumludur.

Yönetim Bilimleri Kongresi Organizasyon Komitesi, her yıl Yönetim Kurulu içerisinden seçilen YBK Organizasyon Komitesi Başkanı liderliğinde etkinliğin tüm süreçlerini yürütmekle sorumludur. Ayrıca Bilişim Teknolojileri Zirvesi kapsamında düzenlenen Sanal İşletme Oyunu’nun organizasyonu da YBK Organizasyon Komitesi tarafından gerçekleştirilir.