• Nedir?
  • Tarihçe

İşletme Mühendisliği, işletmelerin bir bütün olarak tasarımına ve geliştirilmesine odaklanan bir mühendislik disiplinidir. Bu kapsamıyla İşletme Mühendisliği, üretim ve servis sistemleri tasarlayan veya işleten yakın disiplinlerden farklılaşır. Türkiye’de 2012 yılına kadar sadece İTÜ’de verilen İşletme Mühendisliği eğitimi, işletmelerin değişim süreçlerine liderlik edebilecek girişimci mühendisler yetiştirmeyi amaçlar.

 

İşletmeler; ürün veya servisleri oluşturmak, pazara sunmak ve pazarlardaki çeşitli müşteri ihtiyaçlarını karşılamak için işbirliği veya rekabet içinde bulunurlar. İşletmelerin başarılı olabilmesi için bilişim, insan kaynakları, pazarlama, satış, servis, tedarik, operasyon ve sevkiyat gibi çok çeşitli işletme sistemlerinin birlikte çalışması gerekir. İşletme Mühendisleri, işletmeleri bir arada çalışan birer sistemler bütünü olarak hayal eder ve tasarlar. Böylece işletmeleri kurar ve geliştirir.

İşletme Mühendisliği Bölümü 1977 yılında, o dönemde İTÜ Temel Bilimler Fakültesi’nde bulunan İktisadi Gelişme ve Genel İktisat kürsülerinde görev yapan iktisatçı ve hukukçu hocaların insiyatifiyle kurulmuştur.1910 yılında iktisat müderrisi olarak o zamanki adı Yüksek Mühendis Mektebi olan İTÜ’de iktisat dersleri vermeye başlayan eski bakan Mehmet Tevfik Hamdi Biren’in yanında yetişen Prof. Dr. Reşat Nalbandoğlu ve sonrasında Prof. Dr. Zeyyat Hatipoğlu’nun girişimleriyle önce fakülte olarak kurulan bölüm, 1982′de gerçekleştirilen yüksek öğretim sistemi değişikliğiyle İşletme Fakültesi’nin çatısı altında faaliyetlerini sürdürmüştür.

 

O tarihten günümüze, İşletme Mühendisliği Bölümü öğrencilere sunduğu lisans, yüksek lisans ve doktora programlarını çeşitlendirerek ve kurduğu çeşitli araştırma birimleriyle araştırmayı destekleyerek kendini geliştirmeye devam etmektedir.