İMK üyeleri arasındaki bağları güçlendirmek, çalışma grupları ve üyeler arasındaki etkileşimi artırmak amacıyla, belirli aralıklarla gezi, konser, parti vb. sosyal aktiviteler gerçekleştirilir. İMK üyelerinin organizasyonel çalışmalar dışında da iletişimini sürdürmesi amacıyla düzenlenen etkinlikler, İMK’nın üyelerini sosyal yönden donanımlı bireyler haline getirme vizyonunu da destekler.